Transmigrator Meets Reincarnator-ID

Semua yang Chu Lian lakukan adalah membaca buku di mana pimpinan wanita menipu suaminya yang luar biasa. Sambil bertanya-tanya mengapa, sebelum dia mengetahuinya, dia terbangun di tubuh pemimpin wanita yang sama!

Danny Perdana

Roman